Praktijkinformatie

Welkom

Fysiotherapie Hagenaars & Partners bestaat uit gedreven (sport)fysio- en manueeltherapeuten, met ieder een eigen sportieve achtergrond en professioneel specialisme.

Onze praktijk is gelokaliseerd op Sportpark Genneper Parken. Hier hebben wij naast de behandelruimten en de zeer volledig uitgeruste oefenzaal, ook de mogelijkheid om de behandelingen en trainingen op sportspecifieke ondergrond voort te zetten.

 

Contact

Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen, liefst tussen 9.00 en 12.00, op telefoonnummer 040-2113762.

Het is niet altijd mogelijk direct uw fysiotherapeut te spreken, in dat geval wordt u indien nodig op een later tijdstip door uw fysiotherapeut teruggebeld.

Ook kunt u ons ook per email bereiken op info@fysiotherapiehagenaarsenmaas.nl 

 

Vergoeding

Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. In de polisvoorwaarden van uw verzekering staat hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Na overschrijding van het maximaal aantal behandelingen worden de nota's niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar en krijgt u een particuliere rekening (die u dus zelf moet betalen).
Wij raden u aan om van te voren uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet op hoeveel behandelingen u recht heeft. U dient zelf in de gaten te houden dat dit aantal niet wordt overschreden.

Ingeval u niet (voldoende) verzekerd bent, kunt u op onze website de door ons gehanteerde tarieven nakijken.

 

Aanmelden
Bij aanmelding en eerste behandeling wordt er gevraagd naar uw identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een verwijsbrief van de arts. Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

NB Wanneer u verzekerd bent voor een aantal behandelingen, in plaats van een totaal bedrag, heeft het wél de voorkeur om een verwijsbrief van de arts mee te nemen. Anders zijn wij door de zorgverzekeraar verplicht om voor de intake en behandeling, 2 behandelingen in rekening te brengen, in plaats van 1 behandeling.

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij uzelf in rekening te brengen.

 

Huisregels

  • Graag voor iedere behandeling een grote handdoek of badhanddoek meenemen.
  • Bij gebruik van de oefenruimte, graag gepaste sportkleding en schone indoorsportschoenen aandoen.
  • Iedereen dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; fysiotherapie Hagenaars & Partners behoudt zich het recht om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
  • U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Fysiotherapie Hagenaars & Partners is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uw eigendommen, in de praktijk of daarbuiten.
  • Graag uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden.
  • Na gebruik van de oefenruimte, deze weer opgeruimd achterlaten.
  • Gebreken of storingen graag direct melden bij één van onze fysiotherapeuten.
  • Roken is niet toegestaan.

 

Klachten

Onze fysiotherapeuten behandelen op basis van professionaliteit en ervaring. Heeft u toch een opmerking of een klacht, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw eigen fysiotherapeut of bij één van de praktijkhouders.

Klachten zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Meer info kunt u vinden op: www.defysiotherapeut.com.

 

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

  

Frank Hagenaars       frank@fysiotherapiehagenaarsenmaas.nl

Daan Bertrams           daan@fysiotherapiehagenaarsenmaas.nl 

Malon Vissers             malon@fysiotherapiehagenaarsenmaas.nl

 

 

 

 

Team Fysiotherapie Hagenaars & Partners

 

 

Bezoekadres

Charles Roelslaan 1

5644 HX Eindhoven

Tel: 040-2113762

info@fysiotherapiehagenaarsenmaas.nl

 

 


Correspondentieadres

Charles Roelslaan 1
5666 HX Eindhoven