Hygiënemaatregelen n.a.v. ontwikkelingen rondom het Corona (COVID-19) virus

 

Wij volgen de meest recente richtlijnen, van het RIVM en onze beroepsgroep. 

 

Mocht de behandeling niet op de praktijk kunnen plaatsvinden, wordt er samen met u een passend alternatief gevonden, zoals bijvoorbeeld via E-consult (videobellen). Dit consult zal plaatsvinden in een beveiligde online omgeving via ons administratiesysteem, en wordt door Zorgverzekeraars Nederland erkend.

 

Ondanks dat onze praktijk zich bevindt in een voetbalstadion, zijn de maatregelen omtrent sportclubs niet van toepassing op onze praktijkvoering.

Hygiëne en het letten op ziekteverschijnselen zijn altijd belangrijke aspecten binnen onze praktijk. Wij zien het als onze dagelijkse taak om extra alert te zijn en maatregelen te nemen die u en ons beschermen.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van onze beroepsvereniging KNGF.

 

Wat kunt u voor ons betekenen?

Neem een eigen (grote en schone) badlaken mee naar de praktijk.

Wij vragen u direct telefonisch contact op te nemen met de praktijk indien onderstaande op u van toepassing is:

 • U verschijnselen heeft zoals: hoesten/benauwdheid/koorts/loopneus/keelpijn/kortademigheid/branderige ogen/moeheid/gevoel van ziekzijn/diarree
 • U in een besmet gebied bent geweest
 • U met een patiënt in aanraking is geweest bij wie het Corona (COVID-19) virus is vastgesteld
 • Er bij u het Corona (COVID-19) virus is vastgesteld

 

Wat kunt u van ons verwachten?

De volgende maatregelen worden door onze therapeuten genomen en vraag uw medewerking waar nodig/mogelijk:

 

 • Wij heten u van harte welkom, met een buiging en een glimlach, het handenschudden laten we achterwege. 
 • Wij wassen onze handen voor én na de behandeling.
 • Wij gebruiken voor iedereen een schoon badlaken. Uit praktisch oogpunt vragen wij u, zoals ook in onze voorwaarden staat, om deze zelf mee te nemen.
 • Wij reinigen de deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur in de oefenzaal extra. 
 • Wij behandelen geen patiënt die aangeeft bovenstaande verschijnselen te hebben.
 • Wanneer wij opmerken dat u bovenstaande verschijnselen vertoont, wordt dit direct met u besproken en zo nodig doorverwezen naar de huisarts. Daarna zorgen wij voor een goede ontsmetting van de ruimte.
 • Heeft een van ons zelf bovenstaande verschijnselen dan voert hij/zij geen behandelingen uit en zal deze persoon uiteraard niet op de praktijk aanwezig zijn.

 

Bij het opstellen van dit bericht zijn wij ons er terdege van bewust, dat wij door de actualiteit zijn ingehaald, houd daarom ook zelf de berichtgeving vanuit het RIVM in de gaten, deze wordt door onszelf opgevolgd.

 

Bij vragen, bel gerust naar de praktijk; 040-2113762 en of kijk op de sites van

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus en

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiotherapie Hagenaars

 

Bezoekadres

Charles Roelslaan 1

5644 HX Eindhoven

Tel: 040-2113762

info@fysiotherapiehagenaars.nl 

 

 


Correspondentieadres

Charles Roelslaan 1
5644 HX Eindhoven

info@fysiotherapiehagenaars.nl